ประกาศผลรอบคัดเลือก AEON English Speech Contest 2023

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผ่านรอบสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “A Vision Of Sustainable Food For A Decarbonized Society”

 1. Viranpatt Hiranpruck                        The Newton Sixth Form School
 2. Chanya Jirapawasut                         Mahidol Wittayanusorn School
 3. Irfan Pathan                                     Princess Chulabhorn Science High School Satun
 4. Piyathida Auifujai                             Chiang Mai University Demonstration School
 5. Punnatat Wongpayaban                  Suankublarb Wittayalai School
 6. Nutthawan Junthakul                       Kajonkietsuksa School
 7. Chirachaya Srinapawong                 Samsenwittayalai School
 8. Kumphapan Amnuaypornpaisal      Chonradsadornumrung School
 9. Thanyapas Leepakorn                     Satis Prasarnmit International Programme
 10. Pingkan Rerkpatanapipat                Sarasas Ektra School
 11. Tanyapat Skunvisit                          Triam Udom Suksa School
 12. Alicia Glueck                                    Prakhonchaipittayakhom School
 13. Ratchanon Puaksom                       Hatyaiwittayalai School
 14. Tanatat Puangphol                          Chonradsadornumrung School
 15. Anchali Carr                                    Satreeprasertsin School

(การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลในรอบชิงชนะเลิศให้ทราบอีกครั้ง และจะประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2023 ผ่านทางเวปไซต์ของมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 (http://www.aeon.co.th/foundation/)

#AEONEnglishSpeechContest2023
#AEONThailandFoundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-302-4400 ต่อ 18041 (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลาทำการ 09:00 น. – 18:00 น.)