มอบเงินสนับสนุนโครงการบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าและโดรน DJI Mavic 2 Enterprise ให้อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

21 พฤศจิกายน 2565 คุณคาซึมาซะ โอชิมา กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าและโดรน DJI Mavic 2 Enterprise ให้กับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นผู้รับมอบ

อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดนที่จะมอบให้ จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง การตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า ติดตามการเปลี่ยนพื้นที่บุกรุก และ ใช้ในการสำรวจทางป่าไม้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานด้านอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ป่า เป็นไปตาม SDGs 15 เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน