สนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้กรมควบคุมโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

21 ตุลาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหาร สนับสนุนน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 798,827 บาท เพื่อนำไปบรรจุรวมในถุงยังชีพของกรมควบคุมโรค และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข