สนับสนุนค่าเดินทางให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น

16 สิงหาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบตั๋วเครื่องบิน สนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลค่า 737,220 บาท ให้ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ เดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ITTF Fa40 Japan Para Open 2023 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 โดยมี พันตำรวจโท สุริยะ พ่วงสมบัติ รองผู้กำกับสืบสวน บก.ตม. 1 ผู้แทนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เข้ารับมอบร่วมกับตัวแทนนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ ระดับ Fa40 เป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Paralympic Paris 2024

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ