สนับสนุนน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กรมควบคุมโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3 ตุลาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหาร สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 แพ็ค (24,000 ขวด) และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2,000 แพ็ค (10,000 ห่อ) มูลค่ารวม 140,098 บาท เพื่อนำไปบรรจุรวมในถุงยังชีพที่ทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมไว้ และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข