มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะผู้บริหาร และอาสาสมัคร บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมถวายสิ่งของ อาทิ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ถังน้ำดื่ม ฯลฯ มูลค่าทั้งสิ้นรวมกว่า 1,558,000 บาท โดยมี พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานรับมอบ

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 53.28 กิโลวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในวัด ทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 300,000 บาท/ปี การใช้พลังงานสะอาดผลิตกระแสไฟฟ้าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยขนาดของโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งครั้งนี้สามารถถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 50 ไร่

โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่
สแกนเลย!

QR CODE.png