มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

3 พฤศจิกายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหาร มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 300,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมี นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นผู้รับมอบ

การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล