มอบเงินทุนสนับสนุนกองทุนสนับสนุนบุคลากร ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3 พฤศจิกายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหาร มอบเงินทุนสนับสนุน มูลค่า 300,000 บาท ให้แก่ กองทุนสนับสนุนบุคลากร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เงินทุนสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยนำไปพัฒนาให้บุคลากรทางการแพทย์มีอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการดูแลคนไข้ และ นำไปสู่การคุณภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้น