มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ

16 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในคาบสมุทรโนโตะ มูลค่า 343,534 บาท ให้กับสภาหอการค้าไทย เพื่อส่งต่อไปยังสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากสายน้ำใจของลูกค้าและพนักงานกลุ่มบริษัทอิออนทั่วประเทศไทย มูลค่ากว่า 43,535 บาท บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน  

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SGDs 17 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศ