มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาว คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

22 ธันวาคม 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาวในโครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2567” จำนวน 550 ตัว ให้กับ ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ มูลค่ารวม 1,160,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง และ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตาม SGDs เป้าหมายที่ 1 เพื่อขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากอย่างขึ้น