มอบเงินสนับสนุนและน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลสงฆ์

1 พฤศจิกายน 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย และผู้บริหารมอบเงินสนับสนุน มูลค่า 150,000 บาท และ น้ำดื่ม 1,500 กระป๋อง ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมี นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ

เนื่องในโอกาสครบ 15 ปี มูลนิธิอิออนประเทศไทย มูลนิธิฯ มุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยยอดเงินสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงฆ์ให้มีความสะดวกสบายต่อผู้มารับการรักษาให้ดีมากยิ่งขึ้น