มอบเสื้อกันหนาวและคอมพิวเตอร์สนับสนุนกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” สภากาชาดไทย

21 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเสื้อกันหนาวในโครงการ “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” จำนวน 680 ตัว ให้กับ ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ มูลค่ารวม 1,087,161 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม SGDs1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น