มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

6 ตุลาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบรถเข็น จำนวน 51 คัน และที่นอนลม จำนวน 32 เตียง มูลค่ารวม 299,700 บาท ให้สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ

รถเข็นและที่นอนลมทั้งหมดจะถูกส่งไปช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย