มอบเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับ ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

8 กรกฎาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคุณซิโทะมุ โอโมะเดะระ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และผู้บริหาร มอบเครื่องวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตับ Pulsio Flex Monitor รุ่น PC4000 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,100,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้รับมอบ เครื่องวัดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย วางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษาได้อีกด้วย