มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลตำรวจ

เพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ให้กับผู้ที่มาใช้บริการและบุคลากรในโรงพยาบาลตำรวจ คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 30 เครื่อง มูลค่า 807,000 บาท ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8)  โรงพยาบาลตำรวจ รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทยให้ความสำคัญและใส่ใจปัญหาสุขภาพคนไทยจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขได้เผยตัวเลขที่น่าเป็นห่วงจากจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงถึง 1.7 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566) โดยกลุ่มโรคที่พบสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ หากได้รับในปริมาณมากระยะยาวจะส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรง ทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งได้

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังดำเนินการเพื่อบริจาคเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลอื่นที่ตั้งในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 อีกด้วยเช่นกัน

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย