มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย คุณคะซึชิ  อิวาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนมอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 508,000 บาท รับมอบโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย