มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเครื่องวัดความดันโลหิต

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 60 เครื่อง มูลค่า 126,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องวัดความดันนี้ สามารถประเมินค่าความดันโลหิตของผู้บริจาคโลหิต เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการบริจาคโลหิต

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ข้อที่ 3 สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย