• หน้าหลัก
  • การขออนุมัติสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ ( IVR System )

สินค้าและบริการ

เพลิดเพลินไปกับอิออน

IVR or Interactive Voice Respond Service

 

เป็นการให้บริการทางด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอิออนเพื่อสอบถามวงเงิน ขออนุมัติสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสอบถามผลการพิจารณาสินเชื่อ ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ โดยที่ตัวแทนร้านค้ายังสามารถใช้วิธีการขออนุมัติสินเชื่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อควบคู่กันไป


สิทธิประโยชน์
ตัวแทนร้านค้าสมาชิกอิออนสามารถทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.ทุกวัน ซึ่งระบบ IVR มีความคล่องตัวในการติดต่อเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ไม่ต้องกังวลกรณีที่คู่สายโทรศัพท์ไม่เพียงพอ ในการให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน