โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 April 2559 – 31 มี.ค. 2560AEON Privileges at AEON Theater @Quartier 2016

ระยะเวลา: 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย:สมาชิก บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม, บัตรเครดิตโกลด์ และ บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี)
สถานที่: โรงภาพยนตร์ AEON Theater @Quartier, Quartier CineArt, ศูนย์การค้า EmQuartier ชั้น 4APPLY NOWสิทธิประโยชน์ที่ AEON Theater @Quartier

 1. สิทธิพิเศษในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์

  รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ AEON Theater @ Quartier ได้ในราคาลด 50% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ สำหรับที่นั่งราคาปกติ ประเภทคู่ ( จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 100 สิทธิ์/เดือน )

 2. สิทธิพิเศษในการซื้อ Movie Bucket Set

  รับสิทธิ์ซื้อ Movie Bucket Set ที่โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt ได้ในราคาลด 50% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ สำหรับ Movie Bucket Set ราคาปกติ ( จำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 200 สิทธิ์/เดือน )

 3. สิทธิพิเศษในการใช้บริการที่ AEON Lounge

  รับสิทธิ์เข้าใช้บริการที่ AEON Lounge 2 ชั่วโมง พร้อมรับ Welcome Set 1 ชุด สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ ( จำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 400 สิทธิ์/เดือน ) และสงวนสิทธิ์ในการรับ Welcome Set สูงสุดไม่เกิน 4 ชุด/ท่าน/วัน

 4. ส่วนลดพิเศษสำหรับอาหารและเครื่องดื่มใน AEON Lounge

  รับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มใน AEON Theater @Quartier Lounge สำหรับบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และรับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มใน AEON Theater @Quartier Lounge สำหรับบัตรเครดิตอิออนคลาสสิค*เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม, บัตรเครดิตอิออน โกลด์ และ บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น
 2. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ AEON Theater @Quartier ณ Quartier CineArt เท่านั้น
 3. เงื่อนไขการซื้อบัตรชมภาพยนตร์
  3.1  สามารถใช้ชมภาพยนตร์ในรอบและเวลาเดียวกันเท่านั้น
  3.2  รับสิทธิ์ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ AEON Theater @Quartier ได้ในราคาลด 50% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/ มาสเตอร์การ์ด / เจซีบี) สำหรับที่นั่งราคาปกติ ประเภทคู่ ซึ่งประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (1 คู่) พร้อม Welcome set 2 ชุด (จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 100 สิทธิ์/เดือน)
 4. เงื่อนไขการซื้อ Movie Bucket Set
  4.1  รับสิทธิ์ในการซื้อ Movie Bucket Set ใดๆที่โรงภาพยนตร์ Quartier CineArt ในราคาลด 50% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) สำหรับ Movie Bucket Set ราคาปกติ (จำกัด 2 สิทธิ์ /หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 200 สิทธิ์/เดือน)
 5. เงื่อนไขการใช้บริการ ที่ AEON Theater @Quartier Lounge
  5.1  รับสิทธิ์เข้าใช้บริการที่ AEON Lounge 2 ชั่วโมง พร้อมรับ Welcome Set 1 ชุด สำหรับรับประทานภายใน Lounge เท่านั้น สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) (จำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/เดือน และจำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ 400 สิทธิ์/เดือน) และสงวนสิทธิ์ในการรับ Welcome Set สูงสุดไม่เกิน 4 ชุด/ท่าน/วัน
  5.2  สงวนสิทธิ์ผู้ติดตามสูงสุด 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 1 ท่าน และเด็กความสูงต่ำกว่า 120 เซนติเมตร 2 ท่าน โดยผู้ติดตามจะได้รับสิทธิ์การเข้า Lounge
  5.3  สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร Member อื่น ,บัตรส่วนลด,โปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 6. เงื่อนไขการการรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ AEON Theater @Quartier Lounge
  6.1  โปรดแสดงบัตรบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ในการรับส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่กำหนดใน AEON Theater @Quartier Lounge และผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม หรือ บัตรเครดิตอิออน โกลด์ (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี)
  6.2  โปรดแสดงบัตรบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี) ทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ในการรับส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่กำหนดใน AEON Theater @Quartier Lounge และผู้ถือบัตรต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตอิออน คลาสสิค (วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี)
 7. สมาชิกต้องตรวจสอบการใช้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ทุกครั้ง ก่อนใช้บริการ
 8. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์, แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 9. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ กรณีมีปัญหาจากการใช้บริการ โปรดติดต่อ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 10. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์
 12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบใน กรณีที่จำเป็น ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 13. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทผ่านทาง www.aeon.co.th
 14. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ