บริการและสินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคล

บริการด้านสินเชื่อเงินกู้แบบได้รับเงินสดให้กับลูกค้าโดยลูกค้าสามารถกรอกใบสมัคร เพื่อขอทำธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ที่สาขาอิออน หรือสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบ เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ทางไปรษณีย์ หรือ อินเตอร์เน็ท

สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

อนุมัติไว พร้อมรับเงินสดทันที สมัครวันนี้ ที่สาขา อิออนทั่วประเทศ
 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% (ต่อปี)
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัคร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ที่ให้อิออนโอนเงินเข้า)
ลูกค้าใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ที่ให้อิออนโอนเงินเข้า)

ขั้นตอนการสมัคร


สมัครที่สาขา


 • 1. สมัครที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
 • 2. กรอกใบสมัครสินเชื่อเงินกู้พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • 3. รอทราบผลประมาณ 30 นาที
 • 4. หลังจากอิออนอนุมัติรับบัตรอิออนเพื่อทำการกดเงินสดจากเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ


สมัครทางไปรษณีย์

 • 1. สามารถรับใบสมัคร ได้ที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
 • 2. กรอกใบสมัคร สินเชื่อ เงินกู้พร้อมแนบ เอกสารประกอบการ พิจารณาสินเชื่อ
 • 3. ส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์
 • 4. รอทราบผลประมาณ 2-3 วันทำการ
 • 5. หลังจากอิออนอนุมัติจะทำการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง

สินเชื่อเงินกู้ทางไปรษณีย์

สมัครและรวบรวมเอกสารส่งผ่านทางไปรษณีย์
 

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% (ต่อปี)
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัคร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ที่ให้อิออนโอนเงินเข้า)
ลูกค้าใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (ที่ให้อิออนโอนเงินเข้า)

ขั้นตอนการสมัคร


สมัครทางไปรษณีย์


 • 1. กรอกใบสมัครสินเชื่อเงินกู้พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • 2. ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์
 • 3. รอทราบผลประมาณ 2-3 วันทำการ
 • 4. หลังจากอิออนอนุมัติจะทำการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของลูกค้าโดยตรง

สินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์

บริการสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าและการรับบริการต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
 • เพื่อการรวมซื้อสินค้า

 • เพื่อการซื้อสินค้าไอที

 • เพื่อการซื้อโทรศัพท์มือถือ

 • เพื่อการซื้อทอง

 • เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งบ้าน

 • อุปกรณ์ยางและการซ่อมรถยนต์

 • การท่องเที่ยว

 • การรักษาพยาบาล

 • การแต่งงาน

 • ประกันภัยรถยนต์

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ประกันอัคคีภัย

 • ประกันสุขภาพ

 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

ผ่อนชำระรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เงื่อนไขและข้อตกลง

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อเดือน) : บัตรเครดิตอิออน และ บัตรสมาชิก : 1.59% ลูกค้าใหม่ : 1.99%
 • ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
 • ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือน : 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48**

 • หมายเหตุ : ** ผ่อน 48 เดือน สำหรับยี่ห้อฮอนด้าและ ยามาฮ่าเท่านั้น

  หมายเหตุ : ค่าประกันรถสูญหาย
  1 ปีเป็นเงิน 1,000 บาท
  2 ปีเป็นเงิน 1,500 บาท

เอกสารการสมัคร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน
ลูกค้าใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้

ขั้นตอนการสมัครการบริการเช่าซื้อ

 • 1. สมัครที่ตัวแทนร้านค้าอิออนทั่วประเทศ
 • 2.กรอกใบสมัครสินเชื่อเช่าซื้อพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
 • 3.ร้านค้าอิออนดำเนินการขออนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้า