หน้าหลัก
บริการต่างๆ
แนะนำบริการ
cover
cover
cover
cover
cover
คลิก ลงทะเบียน
หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขพาสปอร์ต
หมายเลขบัตรอิออน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
OTP จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ท่านทาง SMS
ใส่ OTP และ
คลิก "ยืนยัน"
ตั้งรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ
ใส่รหัสอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนสำเสร็จ

ลงทะเบียน
และเข้าสู่ระบบ

cover
cover
cover
cover
cover
cover
คลิก "PAYNOW"
เลือกเลขที่สัญญาและยอดชำระ
กดยืนยันยอดชำระ
เลือกขั้นตอนการชำระเงิน
ทำรายการผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
ชำระเงิน สำเร็จ

PAYNOW