หน้าหลัก
บริการต่างๆ
แนะนำบริการ
cover
cover
cover
cover
cover
เลือก “เริ่มใช้งาน”
แอปพลิเคชั่น
กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรอกหมายเลขบัตรสมาชิกอิออน / เลขที่สัญญาอิออน
กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ระบบจัดส่งหมายเลข OTP
ให้ทาง SMS
กรอกหมายเลข OTP ที่ได้
จากนั้นกดยืนยัน
ตั้งรหัส PIN
จำนวน 6 หลัก
ยืนยัน PIN อีกครั้ง
เพื่อเข้าสู่ระบบ
เสร็จสิ้นการลงทะเบียน
เริ่มใช้บริการได้ทันที

ลงทะเบียน
และเข้าสู่ระบบ

cover
cover
cover
cover
cover
cover
cover
กดเลือก PAYNOW
เลือกรายการที่ต้องการชำระ
และระบุยอดที่ต้องการชำระ
กดยืนยันรายการ
และยอดที่ท่านต้องการชำระ
เลือก เตื่อนเพื่อจ่าย
เมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนจากธนาคาร
เข้าแอพพลิเคชั่นธนาคาร
กดชำระเงิน
และ ทำรายการต่อ
ชำระสำเร็จ

PAYNOW