ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนง่ายๆ กับการส่งเอกสารการสมัครบัตรเครดิตทางออนไลน์กลับมายังบริษัทอิออน

ขั้นตอนที่ 1

สมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.aeon.co.th เสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2

พนักงานจะโทรติดต่อ พร้อมแจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ /

รัฐวิสาหกิจ

อาชีพอิสระ

ธุรกิจส่วนตัว

สำเนาบัตรประชาชน

tick tick tick

สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด /
หนังสือรับรองรายได้ 3 เดือนล่าสุด

tick

สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และ
ย้อนหลัง 6 เดือน

tick tick

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน /
สำเนาทะเบียนการค้า

tick


ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ

 • วิธีที่ 1. ส่งเอกสารโดย ไปรษณีย์
  รวบรวมเอกสารเพื่อส่งไปรษณีย์กลับมายังอิออน
 • วิธีที่ 2. ส่งเอกสารโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับ (สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ และปริมณฑล)
  เจ้าหน้าที่เข้าไปรับใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย
 • วิธีที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครบัตรโดย สาขาอิออน (สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด)
  ลูกค้าสามารถนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปส่งที่สาขาใกล้บ้าน ตามที่ได้นัดหมายไว้
  โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาที่สะดวกใกล้บ้านได้ที่ สาขาอิออน
กลับไปที่รายการ