X
ข้อมูลทั่วไป

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / Email Address ต้องทำอย่างไร ?

 1. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
 2. ส่งแฟกซ์ สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุทีอยู่ใหม่ และเบอร์ติดต่อ แฟกซ์มาที่ 0-2665-0800-1
 3. ทำรายการผ่านระบบออนไลน์ที่ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แจ้งอายัดบัตรเนื่องจาก บัตรสูญหาย, ถูกขโมย ต้องทำอย่างไร

กรณีบัตรสูญหาย

 1. ติดต่อศูนย์บริการอายัดบัตร ที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 5
 2. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิกอิออนออนไลน์ สามารถอายัดได้ที่ อายัดบัตร

กรณีบัตรชำรุดและขอออกบัตรใหม่
ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาอิออนทั่วประเทศเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ขอออกบัตรใหม่

Aeon Happy plan คืออะไร

โปรแกรมแบ่งชำระค่าใช้จ่ายรายการซื้อสินค้า และ/หรือการบริการที่เกิดจากการใช้บัตร เครดิต มาเป็นการแบ่งชำระรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ภายในวงเงินบัตรเครดิต ซึ่งจะไม่ รวมถึงการเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว สินเงินกู้ ค่าปรับ ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทุกประเภท

ต้องการสมัคร Happy plan มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 1. อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
 2. เป็นยอดซื้อสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รายการ
 3. ยอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน
 4. สามารถเลือกระยะเวลาแบ่งชำระ เป็น 3,6,9 และสูงสุด 10 เดือน
 5. ทำรายการแบ่งชำระระหว่างบัญชี (วันที่ 11 เดือนปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 เดือนถัดไป)
 6. เมื่อยืนยันทำรายการแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

AEON Happy plan สามารถทำผ่านช่องทางใดบ้าง

 1. ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 6 กด 2
 2. ผ่านเว็บไซต์ที่อิออนที่ AEON Happy Plan
 3. ผ่านแอพพลิเคชั่น อิออนไทยโมบาย 

สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อย่างไร

 1. ตรวจสอบผ่าน ใบแจ้งการชำระเงิน
 2. ตรวจสอบผ่าน ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 6
 3. ตรวจสอบผ่าน เว็บไซด์ที่ อิออนแฮปปี้รีวอร์ด
 4. ตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชั่นอิออนไทยโมบาย

สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านช่องทางใดบ้าง

 1. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 6
 2. ผ่านเว็บไซต์ที่ อิออนแฮปปี้รีวอร์ด
 3. ผ่านแอพพลิเคชั่น อิออนไทยโมบาย

        Redeem พ้อยท์ กับ AEON 
        https://youtu.be/GPK2rJn1rRk?t=20

กรณีแลกคะแนนสะสมแล้ว ใช้ระยะเวลาการจัดส่งของรางวัลนานเท่าไร

ดำเนินการจัดส่งประมาณ 4 - 8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับแบบฟอร์ม คำสั่งการแลกของรางวัล

บริการเติมเงินมือถือสามารถเติมเงินระบบโทรศัพท์อะไรได้บ้าง

อิออนมีบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบเติมเงิน (Pre-paid) ของเครือข่าย AIS One-2-Call สามารถเติมให้กับโทรศัพท์ของท่านเอง หรือบุคคลอื่นได้

การเติมเงินโทรศัพท์มือถือมีช่องทางใดบ้าง

สามารถเติมเงินได้ 3 ช่องทางคือ

 1. ผ่านโทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) หมายเลข 0-2665-0123 กด 6
 2. ผ่านเครื่อง ATM ของอิออน
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติอิออน Depositor

ช่องทางการชำระเงิน

 1. ชำระที่ตู้รับชำระเงินของอิออน
 2. ชำระผ่าน AEON THAI MOBILE " PAY NOW "
 3. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
 4. ชำระที่จุดบริการชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 5. ชำระออนไลน์ผ่าน Internet banking
 6. ชำระโดยการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติ

** ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการตรวจสอบยอดการชำระเงิน

 1. ตรวจสอบยอดชำระผ่านบริการอิออน ออนไลน์
 2. ตรวจสอบยอดชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Depositor) ของอิออน
 3. ตรวจสอบยอดชำระผ่านเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน
 4. ตรวจสอบยอดชำระผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เบอร์โทร 0-2665-0123 กด 2
 5. ผ่านแอพพลิเคชั่น อิออนไทยโมบาย

วันครบกำหนดชำระและวันสรุปยอดบัญชี

บริษัทสรุปยอดบัญชี ณ วันที่ 10 ของทุกเดือน และ ครบกำหนดชำระ วันที่ 2 ของเดือนถัดไป 

Paymentcycle_SP(Th)1

กรณีชำระเกินระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามกรณีชำระเงินเกินกำหนด เรียกเก็บไม่เกิน 100บาท ต่อรอบบัญชี (ไม่รวม VAT 7%)

ต้องการขอรับ SMS ยอดชำระ ต้องทำอย่างไร

สามารถขอรับ SMS แจ้งยอดชำระที่เบอร์ 0-2665-0123 กด 2 และ กด 3

กรณีที่ไม่ได้รับใบแจ้งการชำระเงิน จะสามารถชำระเงินได้โดยวิธีใดบ้าง

กรณีลูกค้าสมาชิก

 1. ใช้บัตรสมาชิก หรือบัตรเครดิตของอิออนชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor
 2. ใช้บาร์โค้ดจากใบแจ้งการชำระเงินชุดเดิมชำระผ่านตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ Depositor หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
 4. ชำระผ่าน อิออนไทยโมบาย ฟังก์ชั่น " PAY NOW "

กรณีลูกค้าใหม่

 1. ใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาจากสำเนาสัญญาเช่าซื้อชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. ชำระผ่าน อิออนไทยโมบาย ฟังก์ชั่น " PAY NOW "