สินค้าและบริการ


อิออน อีซี่เพย์

สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

อิออนได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีการชำระเงินแบบใหม่ในการให้บริการกับลูกค้า ด้วยระบบ mPOS (Mobile Point-of-Sale) และใช้ชื่อบริการนี้ว่า “AEON Easy Pay” โดยเป็นธุรกิจบริการประเภทการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โดยเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมรองรับการใช้งานได้หลากหลายซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

คุณสมบัติเด่น

 • ทุกที่ ทุกเวลา...รับชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต Visa จากทุกสถาบันการเงินทั่วโลก
 • คล่องตัว...สามารถใช้งานได้ ตลอด 24 ชม.ทุกสถานที่ ผ่านสัญญาน อินเตอร์เน็ต (3G/Edge/Wi-Fi)
 • รวดเร็ว...ตรวจสอบยอดขาย แบบ Real Time ผ่าน AEON Easy Pay Merchant Portal
 • ปลอดภัย....ด้วยการเข้ารหัส (PIN) เฉพาะผู้ใช้ (User) เข้ากับอุปกรณ์สื่อสาร (Device)
 • มั่นใจ...ด้วยการแจ้งยืนยันการทำรายการผ่าน SMS และ E-mail

ธุรกิจของคุณจะไม่จำกัดสถานที่
และเวลาอีกต่อไป

 • บริการ AEON Easy Pay ช่วยให้การจัดการธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือบริการที่ร้านหรือบ้านลูกค้า เพียงใช้บัตรเครดิตพร้อมลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิกส์ คุณก็สามารถปิดรายการขายได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา เสมือนเครื่องรับบัตรเครดิตอัตโนมัติ (EDC) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อทำรายการผ่านบัตรแล้ว ผู้ถือบัตรต้องลงลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิกส์บนหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ต พร้อมใส่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับข้อมูลยืนยันการทำรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากทางอิออน ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายการและยอดขายผ่าน Website (https://aeoneasypay.com/merchant) ได้ตลอด24 ชม.เพื่อดูรายงานการขายแบบ Real Time และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel file เพื่อช่วยให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย ๆ

เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบการจัดการ
รักษาข้อมูลผู้ถือบัตรขณะชำระเงิน

 • AEON Easy PAY มาพร้อมด้วยอุปกรณ์อ่านบัตรอัจฉริยะ (Smart Card Reader) ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย* จาก Visa และ Mastercard

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอิออนวันนี้ พร้อมใช้ได้ทันที

 • สำหรับร้านค้าที่สมัครเป็นสมาชิกกับอิออน จะได้รับคู่มือการใช้บริการและอุปกรณ์ AEON Easy Pay เพื่อทำการ Download Application จาก App Store ลงบนสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต จากนั้นนำอุปกรณ์ AEON Easy Pay มาต่อเข้ากับมือถือ เพื่อเชื่อมต่อระบบสัญญาณและใส่รหัสที่ได้รับจากอิออน เพื่อเปิดใช้บริการได้ทันที

 • สมัครใช้บริการ AEON Easy Pay ได้ดังนี้
 • สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ
 • ติดต่อฝ่ายบริการร้านค้า โทร 02-689-7107

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุไม่เกิน30วัน)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


หมายเหตุ
- เอกสารทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา
- อิออนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- มาตรฐานความปลอดภัย EMV Level 2 และ PCI Data Security (PCI DSS) โดยที่ AEON Easy Pay จะไม่เก็บข้อมูลบัตรและผู้ถือบัตร เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับด้วยการเข้ารหัสตั้งแต่เริ่มเสียบบัตร ผู้ใช้ต้องกรอกรหัสส่วนตัวทุกครั้งและทำการถอดรหัสที่ Server ของบริษัทเท่านั้น