ชมรมร้านค้าสมาชิกอิออน


นำพาธุระกิจของคุณ เดินหน้าไปพร้อมกับเรา

เรามีลูกค้าจำนวนมากรอคุณอยู่

รหัสร้านค้า : 
รหัสผ่าน : 
สำหรับร้านค้าที่สนใจสมัครร้านคู่ค้าอิออน กรุณาส่งข้อมูลติดต่อมาที่ sakchait@aeon.co.th หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สาขาอิออน

ชมรมร้านค้าสมาชิกอิออนได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางใน การติดต่อประสานงานด้านบริการสินเชื่อ รวมถึงการจัดกิจกรรม ทางการตลาดร่วมกันระหว่างบริษัทอิออนกับร้านค้าสมาชิกทั่ว ประเทศ ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกกรอกข้อมูล รายละเอียดของท่านเพื่อประโยชน์และสิทธิ์พิเศษต่างๆ ที่ท่าน จะได้รับในฐานะร้านค้าสมาชิกของอิออน ทางบริษัทฯ จะติดต่อ สื่อสารกับร้านค้าสมาชิกผ่านทางอีเมลล์ เพื่อแจ้งข่าวสารตลอด จนกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือในการ กรอกข้อมูลอีเมลล์ที่ถูกต้องในการลงทะเบียน เพื่อการรับทราบ ข่าวสารจากทางชมรม

หมายเหตุ

    เฉพาะร้านค้าสมาชิกอิออนที่ใส่ข้อมูลถูกต้องเท่านั้นจึงจะ สามารถเข้าสู่เข้าระบบได้ หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาร้านค้า
    (Dealer Develop ment) ที่ดูแลประจำภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

  • พื้นที่ร้านค้าในเขตกรุงเทพ และ ปริมลฑล กรุณาติดต่อ คุณเสาวนีย์ อิ่มสุขศรี โทร. 02-689-7122
  • พื้นที่ร้านค้าในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง กรุณาติดต่อ คุณพิชญินทร์ เชื้อเมืองพาน โทร. 02-689-7124
  • พื้นที่ร้านค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กรุณาติดต่อ คุณรัตนาภรณ์ ชักชวน โทร. 02-689-6553
  • หรือสามารถติดต่อได้ที่ ผู้จัดการแผนกพัฒนาร้านค้า คุณศักดิ์ชาย ตราชู โทร. 02-689-7088

  • * สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยใช้ รหัสร้านค้าของท่าน หากร้านค้า ใดมีรหัสร้านค้ามากกว่า 1 รหัส สามารถเลือกรหัสที่ใช้สำหรับ การขออนุมัติสินเชื่อกับทางบริษัทฯ ส่วนรหัสผ่านท่านสามารถ ใช้รหัสที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้ในจดหมายในการเข้าสู่ระบบ