บัตรอิออน

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

บัตรสมาชิกอิออน

บัตรเครดิตกิฟฟารีนวีซ่า

 • วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อการซื้อสินค้า และเบิกเงินสด
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าเงินผ่อน
 • วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร*
1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick


หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
200 บาท
- บัตรเสริม
100 บาท

2.ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
18% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
   -
2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
   -
2.5 การขอตรวจสอบรายการ
   -
2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.7 การออกบัตรใหม่
200 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • i-desktop
  • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
  • i-phone
  • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
  • i-mail
  • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • i-approved
  • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
  • i-card
  • 5. รับบัตรเครดิตอิออน
  • สมัครด้วยไปรษณีย์
  • i-desktop
  • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
  • i-mail
  • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
  • i-approved
  • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
  • i-card
  • 4. รับบัตรเครดิตอิออน
  • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
  • i-desktop
  • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
  • i-approved
  • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
  • i-card
  • 3. รับบัตรเครดิตอิออน