X

บัตรเครดิตคลับไทยแลนด์

วงเงินสินเชื่อ ขึ้นกับฐาน รายได้ของผู้ถือบัตร สิทธิประโยชน์สูงสุดด้วย 3 วงเงิน ในบัตรเดียว

 • วงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต เพื่อการซื้อสินค้า และเบิกเงินสด
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้าเงินผ่อน
 • วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล

ประเภทบัตรเครดิต

 • สิทธิประโยชน์

  • รับส่วนลดค่ากรีนฟี ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 120 สนาม
  • บริการสำรองห้องพัก โรงแรมและรีสอร์ทในราคาพิเศษ
  • บริการตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษจากทุกสายการบิน
  • ส่วนลดตัวแทนจากร้านอาหาร, สปา, ฟิตเนส และร้านค้าชั้นนำ
  • รับสิทธิพิเศษอื่นๆ จาก Club Thailand
  • รับบริการที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย จากสำนักงานสาขาของบริษัท เบสท์ เซอร์วิส จำกัด ทั่วประเทศ
  • ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานถึง 52 วัน
  • เลือกชำระเพียงบางส่วนจากยอดเงินค้างชำระ (ยอดชำระขั้นต่ำ)
  • สะดวกกับวิธีการชำระเงินที่มีให้เลือกหลากหลายวิธี
  • บริการในต่างประเทศยามฉุกเฉินของ MasterCard Global Service Center
  • รับความคุ้มครองความเสียหายกรณีบัตรสูญหาย และถูกขโมย
  • AEON HAPPY POINT ทุกๆ 25 บาท เมื่อซื้อสินค้า / บริการผ่านบัตรเครดิตรับทันที 1 คะแนนสะสม
  • AEON HAPPY PLAN โปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
  • ชำระค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวง และบริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือระบบ Happy จาก DTAC
  • รับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  ค่าธรรมเนียม

  1. ค่าธรรมเนียม
  1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  - บัตรหลัก
  ฟรี
  - บัตรเสริม
  ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
  - บัตรหลัก
  1,200 บาท
  - บัตรเสริม
  1,200 บาท

  2. ค่าธรรมเนียม
  2.1 ดอกเบี้ย
  18% ต่อปี
  2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
  3% ของจำนวนเงินที่เบิก
  2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
    -
  2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
    -
  2.5 การขอตรวจสอบรายการ
    -
  2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
  ตามค่าใช้จ่ายจริง
  2.7 การออกบัตรใหม่
  200 บาท ต่อครั้ง


  หมายเหตุ:

  • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
  • 2. รอการยืนยันอีเมล์จากบริษัทอิออน
  • 3. ส่งเอกสารการสมัคร
  • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
  • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

  สมัครด้วยไปรษณีย์

  • 1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
  • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
  • 3. รอการอนุมัติ
  • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

  ขั้นตอนการสมัครทางเคาร์เตอร์อิออน (สาขา) และ คลับไทยแลนด์ คาเฟ่

  • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
  • 2. รอการอนุมัติ
  • 3. รับบัตรเครดิตอิออน

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
  • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออนฯ
  document
  เอกสารประกอบการสมัคร
  พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
  /รัฐวิสาหกิจ


  อาชีพอิสระ
   
  ธุรกิจ
  ส่วนตัว
  สำเนาบัตรประชาชน
  *กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
  tick tick tick
  เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
  tick    
  สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
  tick tick tick
  สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
      tick

  หมายเหตุ:

  • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
   สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ