X
การใช้บัตรเครดิตอิออน

บริการกดเงินสด

บริการกดเงินสดทันใจ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดผ่านตู้เอทีเอ็มตลอด 24 ชม. ภายในประเทศ ต่างประเทศคิดค่าธรรมเนียมตามแต่ธนาคารที่ใช้บริการซึ่ง จะแสดงรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงิน สมัครได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน พร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย


วิธีการกดเงินสดด้วยบัตรเครดิตอิออน

สามารถเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ทุกธนาคารทั่วประเทศและทั่วโลกที่มีสัญญลักษณ์ Visa, MasterCard, JCB (ตรวจสอบรายละเอียดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินได้จากด้านล่าง) วิธีการกดเงินสดด้วยบัตรสมาชิกอิออน สามารถเบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือ CD (Cash Depositor) ของอิออนทั่วประเทศและทั่วโลก (ตรวจสอบรายละเอียดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินได้จากด้านล่าง)

รอบของการใช้จ่ายและการชำระคืน


วิธีการชำระเงิน

  • ชำระผ่าน PAY NOW (โมบายแอพพลิเคชั่น)
  • ชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของอิออน (ATM-Cash Dispenser/Depositor)-ฟsรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ชำระเงินแบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ - สมัครผ่านอิออน
  • ชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
  • ชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ชำระเงินผ่านบริการจุดรับชำระเงิน
ตัวอย่างการชำระเงิน และอัตราดอกเบี้ย