X
สาระน่ารู้

ขั้นตอนง่ายๆ กับการส่งเอกสารการสมัครบัตรเครดิตทางออนไลน์กลับมายังบริษัทอิออน


ขั้นตอนที่ 1

สมัครบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.aeon.co.th เสร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 2

พนักงานจะโทรติดต่อ พร้อมแจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการสมัคร พนักงานบริษัท / ข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ
อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด /
หนังสือรับรองรายได้ 3 เดือนล่าสุด
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และ
ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน /
สำเนาทะเบียนการค้า

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิธีที่เหมาะกับคุณ
 • วิธีที่ 1. ส่งเอกสารโดย ไปรษณีย์
  รวบรวมเอกสารเพื่อส่งไปรษณีย์กลับมายังอิออน
 • วิธีที่ 2. ส่งเอกสารโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับ (สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ และปริมณฑล)
  เจ้าหน้าที่เข้าไปรับใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่นัดหมาย
 • วิธีที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครบัตรโดย สาขาอิออน (สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด)
  ลูกค้าสามารถนำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปส่งที่สาขาใกล้บ้าน ตามที่ได้นัดหมายไว้
  โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสาขาที่สะดวกใกล้บ้านได้ที่ สาขาอิออน