X
สาระน่ารู้

Trend การใช้บัตรเครดิตในปัจจุบันธุรกิจบัตรเครดิต ในปี 2555 มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นขึ้นถึง 15 % จาก
ปัจจัยด้านการปรับขึ้นค่าครองชีพของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ภาครัฐ และราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการสินเชื่อ ระยะสั้นของผู้บริโภค อีกทั้งบัณฑิตที่จบใหม่ที่เริ่มมีรายได้ก็หันมามองการ ทำบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นด้วย 

มีการเปิดเผยข้อมูลว่า แนวโน้มสินเชื่อบัตรเครดิตในปีนี้ว่า น่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นกว่า 15 % โดยขยายตัวเพิ่มจากปี 2554 ที่ขยายตัวได้เพียง 11.9 % โดยมาจากปัจจัย ด้านความต้องการเพิ่มมากขึ้น ราคาสินค้าปรับตัว และค่าพลังงานที่แพงขึ้น ซึ่งทำให้ ผู้บริโภคมีความต้องการสินเชื่อระยะสั้น ประกอบกับการปรับเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ ซึ่งทำให้ฐานกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วย ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ก็เดินหน้า รุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากสินเชื่อในภาพรวม ผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับ เพิ่มเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรี 15,000 บาท ทำให้ธนาคารหันมาจับกลุ่มลูกค้า บัตรเครดิต ที่เพิ่งจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเป็นจำนวน มาก และเริ่มมีรายได้ก้อนแรกเป็นของตัวเอง ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยได้ง่าย เปลี่ยน แปลงจากแต่ก่อนที่ลูกค้ากลุ่มหลักของบัตรเครดิตจะเป็นผู้มีรายได้สูงเสีย ส่วนใหญ่ จาก สถิติพบว่าปีที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่าต่อราย อีกทั้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆที่เหล่าสถาบันการเงินจัดหามาให้ผู้ให้ บริโภค สามารถเลือกสมัครได้ตามความชอบของแต่ละบุคคล ช่วยตอบสนองความต้องการ ได้อย่างลงตัว ดังนั้นเมื่อต้องเลือกที่จะมีบัตรเครดิตสักใบ ควรตรวจสอบเงื่อนไขและ สิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตรให้ชัดเจน เราจะได้ใช้บัตรเครดิตได้สบายใจ ซื้อสินค้า และวางแผนการเงินได้อย่างลงตัว