X
คณะกรรมการและผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร

ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวซึ่งสนับสนุนการส่งออกและการท่องเที่ยว อีกทั้ง การบริโภคภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานจากการลงทุนของภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิเช่น ราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ นโยบายทางการเงินและการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน


ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 18 และปรับลดวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ให้ไม่เกิน 1.5 เท่าของฐานเงินเดือนเฉลี่ย บริษัทจึงได้มีการพิจารณาปรับวงเงินสินเชื่อใหม่ให้กับลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและควบคุมคุณภาพสินเชื่อในปี 2560 ได้เป็นที่น่าพอใจ


ในปีบัญชี 2560 นี้ บริษัท มีจำนวนลูกค้าเพิ่มจาก 7.81 ล้านบัตร เป็น 8.15 ล้านบัตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และบริษัทมีรายได้ จำนวน 18,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 2,966 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 23 จากปีก่อน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 20 โดยมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ ร้อยละ 2.35 ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557


บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับคู่ค้าชั้นนำทางธุรกิจที่มีศักยภาพและมุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้า โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท ได้ร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีก รายใหญ่ของไทย เปิดตัวบัตรเครดิต บิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และในเดือนกันยายนบริษัทยังได้เปิดตัว “AEON Thai Mobile Application” การทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิตัล เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกอิออน ผ่าน Application Online อาทิเช่น การเปิดใช้บริการบัตร การตรวจสอบยอดเบิกเงินสดและวงเงินคงเหลือ รับข่าวสารโปรโมชั่น และชําระเงินออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้ง ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “อิออนครบรอบ 25ปี แจกรถ 25 คัน” เพื่อฉลองความสำเร็จและขอบคุณลูกค้าอิออนทุกคนที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้เปิดตัวธุรกิจใหม่โดยให้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสอง (AEON Auto Loan) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้น


บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม โดยในปีนี้ AEON Specialized bank (Cambodia) PLC ได้เปิดสาขาใหม่ และมีการปรับภาพลักษณ์สาขาในรูปแบบดิจิทัลที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สำหรับบริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ในประเทศพม่านั้นถือว่ามีการเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ จากการที่ขยายสาขาไปยังเมืองมัณฑะเลย์ ส่งผลให้มีฐานลูกค้าและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจในประเทศลาว ผ่านทางบริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด นั้นเริ่มมีผลประกอบการกำไรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 โดยอนาคตธุรกิจของบริษัทในเครือมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น


แผนการดำเนินงานปีบัญชี 2561


ปัจจุบันเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล มากขึ้น รวมถึงมีผู้ให้บริการนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าและชำระเงิน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอวิส ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงทุนและพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ ในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงินและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยมีแผนที่จะนำเสนอสาขาในรูปแบบ digital branch เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆผ่านเครื่องอัตโนมัติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านเทคโนโลยี และมีแผนจะพัฒนารูปแบบการใช้งาน AEON Thai Mobile Application ให้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกด้วย อาทิเช่น การขอสินเชื่อผ่านทางแอพพลิเคชั่นโดยตรง และการถอนเงินสดแบบไร้บัตร นอกจากนี้มีแผนที่จะเพิ่มช่องทางในการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การชำระเงินผ่านรูปแบบ QR Code และ การชำระเงินผ่านทาง Samsung Pay ไม่เพียงแค่นั้นบริษัทยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน อาทิเช่น ระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ เพื่อออกผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสินเชื่อและงานเร่งรัดหนี้สิน ส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ในปีนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้มากขึ้นและมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยมีแผนยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การทำการตลาดที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวไทยที่ชอบเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี จาก 260,000 คน ในปี 2555 เป็น 900,000 คนในปี 2559 รวมถึง บริษัทมีแผนจะออกบัตร สำหรับลูกค้าระดับบน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายต่อเดือนสูงและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี เพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของบริษัท


สำหรับบริษัทย่อยในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันได้แก่ ธุรกิจในประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 6-8 ต่อปี และ ประชากรส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเพียง 20-30ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยทำงานและมีความต้องการสินเชื่อทางการเงินค่อนข้างสูง และที่สำคัญผู้มีรายได้น้อยจะขยับขึ้นมามีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทจะใช้ความชำนาญและประสบการณ์จากธุรกิจในประเทศไทยมาพัฒนาในกลุ่มประเทศดังกล่าว ในปี 2561 AEON Specialized bank (Cambodia) PLC จะพัฒนาระบบ AEON Riel Pay หรือ e-money ที่ใช้จ่ายผ่าน QR code การชำระเงินเป็นแห่งแรก ในประเทศกัมพูชา ตามด้วยประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม ต่อไปตามลำดับ และ บริษัทย่อยในต่างประเทศยังมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า และแหล่งที่มาของรายได้ในอนาคต


นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงส่งเสริมความรู้ให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ


สุดท้ายนี้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในปีนี้และปีต่อๆไป

 

คณะกรรมการบริษัท
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ
ประธานกรรมการ
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ
กรรมการ
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์
กรรมการ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
กรรมการ
นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล
กรรมการ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
นายชุนอิจิ โคบายาซิ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
คุณเคนจิ ฮะยะชิ
กรรมการอิสระ
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
นายนพพันธป์ เมืองโคตร
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชุนอิจิ โคบายาซิ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
หน้าผู้บริหาร
นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ
นางสุพร วัธนเวคิน
กรรมการ
นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
กรรมการ
นายมะซะโนะริ โคะซะคะ
กรรมการ
นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์
กรรมการ
นายสมศักดิ์ เหมเปี่ยม
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Auto Finance
นางสาวสุพรรณี อัศวสุววรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร
นางสาวเรียวโกะ ยาโออิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายบริการลูกค้า
นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร
นายมนะวุฒิ มิ่งวานิช
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายพัฒนาระบบ
นายโคโซ ซึชิโร่
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่าย Japanese Strategy
นายคาซุมาสะ โอชิมะ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการเงินและบริหารจัดการ
และวางแผนการลงทุนของบริษัทในเครือต่างประเทศ
นายจุนอิจิ อิวะคะมิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายระบบสารสนเทศ
นายธวัชชัย พีชะพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายสารสนเทศ