ขออภัยค่ะ สิ้นสุดการลงทะเบียนรับสิทธิรายการ กดเงิน ผ่อนชำระไม่ใช้บัตร(สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคชระหว่างบัตรสมาชิกฯ หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชี แล้ว