ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรายการส่งเสริมการขาย

โปรโมชั่น :
All AEON Credit Card & DYC Online & Activation Campaign
รายละเอียด :

1 มิถุนายน 2567  – 31 สิงหาคม 2567

All AEON Credit Card

- รับเตาอบไอน้ำไฟฟ้า Lock&Lock  มูลค่า 3,690 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติบัตร และลงทะเบียนตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

Digital Your Cash

- รับเตาอบไอน้ำไฟฟ้า Lock&Lock มูลค่า 3,690 บาท เมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด ผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านอิออน แฮปปี้ เพย์ ( AEON Happy Pay) โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช และ/หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช สำหรับสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช เมื่อมียอดใช้สะสมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันได้รับอนุมัติสินเชื่อและลงทะเบียนตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

เฉพาะ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ ,บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค ,บัตรเครดิตอิออนยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม และบัตรเครดิตอิออนแรบบิท แพลทินัม ,บัตรเครดิต AEON M GEN VISA, บัตรเครดิตบี-ควิกวีซ่า, บัตรเครดิตคลับไทยแลนด์ (เฉพาะบัตรหลัก)

เฉพาะ :  ดิจิตอลยัวร์แคช

 

*หมายเลขบัตรอิออน :
*อีเมล์ :
*รหัสยืนยัน :โปรดใส่รหัสยืนยัน

  • โปรดใส่อักขระด้านบนตามที่ท่านเห็น หากต้องการเปลี่ยนอักขระในภาพให้กด "เปลี่ยนรหัส"
 
*ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล