เตรียมความพร้อมก่อนสมัคร

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  อายุ 20 ปีขึ้นไป
  และมีสัญชาติไทย

 • เตรียมเอกสาร

  บัตรประชาชนตัวจริง
  สลิปเงินเดือน
  สำเนาบัญชีธนาคาร

 • โทรศัพท์มือถือ

  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  เพื่อรับ และยืนยัน OTP

 • ยืนยันตัวตน

  เคยทำการยืนยันตัวตน
  ผ่านธนาคารผู้ให้บริการ
  หรือเคยยืนยันตัวตนกับอิออน

สมัครได้ทุกวัน

สมัครได้ทุกวัน
ผ่าน AEON THAI MOBILE
(ยกเว้นช่วงเวลา 22.30 – 1.00 น.)

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีสมัครสินเชื่อเติมสุข
*ชื่อสำเนาใบเสร็จ / ใบแจ้งชำระต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น
**กรณีเช่าที่อยู่อาศัย ใช้เอกสารค่าน้ำ, ค่าไฟ ของบ้านเช่า/ห้องเช่า กรุณาแนบสำเนาสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม (ชื่อผู้เช่าต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น)

ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE
By AEON Thana Sinsap

ขั้นตอนการสมัคร

บัตรเครดิตอิออน สินเชื่อดิจิทัล และ สินเชื่อเติมสุข ผ่าน AEON THAI MOBILE

เลือกสมัครบัตรที่ต้องการ / สแกนบัตรประชาชน / แนบเอกสาร

1. กดเลือกสมัครบัตร

2. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

3. ยอมรับเงื่อนไข
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4. เตรียมบัตรประชาชน

5. สแกนบัตรประชาชน
ด้านหน้าและด้านหลัง

6. ตรวจสอบข้อมูล
และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

7. ใส่รหัส OTP

8. เลือกประเภทบัตร
ที่ต้องการสมัคร

9. กดเริ่มสมัครบัตร

10. แนะนำขั้นตอน
การสมัคร

11. กรอกข้อมูล
ส่วนบุคคล

12. กรอกข้อมูล
ที่อยู่ปัจจุบัน

13. กรอกข้อมูล
สถานที่การทำงาน

14. กรอกข้อมูล
บุคคลที่สามารถติดต่อได้

15. เลือกข้อตกลง
ในการใช้บริการ

16. คำแนะนำการอัปโหลด
เอกสารการสมัคร

17. แนบเอกสาร
ประกอบการสมัครบัตร

18. ยอมรับเงื่อนไข
NDID

19. ยอมรับเงื่อนไข
NCB

ขั้นตอนยืนยันตัวผ่าน NDID กรณียังไม่เคยยืนยันตัวตนกับ อิออน

1. เลือกธนาคาร
ที่ต้องการยืนยันตัวตน

2. คำแนะนำ

3. ท่านกำลังยืนยันตัวตน
ผ่าน NDID

สร้าง PIN / รหัสสแกนหน้า

1. กดปุ่ม
"เริ่มสร้างรหัสผ่าน"

2. สร้างรหัสผ่าน

3. ยืนยันรหัสผ่าน

4. กดปุ่ม
"เริ่มสแกน"

5. สแกนใบหน้า

6. ตรวจสอบ
ข้อมูลการสมัคร

7. ยืนยันรหัสผ่าน

8. สมัครบัตรสำเร็จVDO

FAQ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเอ็นดีไอดี (NDID หรือ National Digital ID)

บริการเอ็นดีไอดี คือ การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัคร หรือขอใช้บริการต่างๆ เช่นการสมัครการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการสมัครโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา เพื่อแสดงตัวตนและสมัครบริการ

NDID เป็น “ทางเลือก” ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ การใช้บริการออนไลน์ดังกล่าวมีทั้งในรูปแบบ การสมัครบัตรเครดิต การขอสินเชื่อ และการเปิดบัญชีเงินฝาก ที่สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้ที่สนใจใช้บริการยืนยันตัวตน NDID สามารถลงทะเบียนกับธนาคารที่เป็นลูกค้าหรือมีบัญชีอยู่แล้ว โดยเงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกําหนด

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร

×