ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรกำนัล Index Living Mall 100 บาท
บัตรกำนัล Index Living Mall 100 บาท
รหัส
:
0490900001

คะแนน
:
1,200 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

1. ใช้ชำระค่าสินค้าที่ อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ อินเด็กซ์โชว์รูม วินเนอร์โชว์รูม เทรนด์ดีไซน์ โชว์รูม และลอจิก้า โชว์รูม ทุกสาขา

2. สามารถใช้คู่กับส่วนลดทุกประเภท

3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรของขวัญ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบัตรของขวัญที่ชำรุด หรือไม่สมบูรณ์

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนบัตรของขวัญที่ซื้อแล้ว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ