ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรกำนัลห้างฯ โรบินสัน 100 บาท
บัตรกำนัลห้างฯ โรบินสัน 100 บาท
รหัส
:
0430900001

คะแนน
:
1,200 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

1. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ชำระค่าสินค้าที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่)

2. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถเเลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

3. ห้างสรรพสินค้าโรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัย ยกเลิกบัตรของขวัญ ชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหายจะไม่สามารถทำการอายัดหรือชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้

4. ห้างสรรพสินค้าโรบินสันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ