ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
ชุดหูฟัง Sibyl X36 (ฟ้า)
รหัส
:
0210400043

คะแนน
:
3,500 คะแนน
สี
:
จำนวน
:
 

 • สไตล์ : Headband
 • ขนาดลำโพง : 40mm x 6U x 32Ohms (10%) 
 • ความไว : 105dB
 • ไฟฟ้าเข้าสูงสุด : 10mW 
 • ตัวเชื่อมต่อ : 3.5 มม.
 • ฟังก์ชั่น : ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน
 • ความยาว : สาย 1.2M
 • ความต้านทาน : 32Ohms
 • ช่วงความถี่ : 20-20000Hz
 • หูฟังลำโพง : 40mm
 • ใช้ได้กับรุ่น : iPhone & Android 

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ