ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
เครื่องปิ้งขนมปัง
รหัส
:
0370300005

คะแนน
:
39,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ปิ้งขนมปังได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบแผ่น ครัวซองท์ เบเกิล ฯลฯ
 • ปรับความเกรียมได้ 7 ระดับ พร้อมฟังก์ชั่นละลายน้ำแข็ง (Defrost) และอุ่นร้อน (Reheat)
 • เครื่องมีรูปทรงโค้งแบบอุโมงค์ สามารถทำความร้อนได้ทั่วทั้งชิ้นขนมปัง
 • กำลังไฟ 950 วัตต์
 • รับประกัน 1 ปี

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ