ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรกำนัล 500 บาท สำหรับ ทรู เอส ทรีทเม้นท์
บัตรกำนัล 500 บาท สำหรับ ทรู เอส ทรีทเม้นท์
รหัส
:
0300900002

คะแนน
:
5,000 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล

1.คูปองมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับบัตร

2.กรุณาแสดง บัตรกำนัล พร้อมบัตรประชาชน, ใบขับขี่หรือพาสปอร์ตของผู้แลกเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการที่กำหนดที่ทรู สปา

3.ผู้ที่เข้ารับบริการต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

4.ส่วนลดที่ให้แก่สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด

5.กรุณาทำการนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

6.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทรู เอส กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทรู เอส ทุกสาขา

7.หากมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ทรู เอส ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินการกระทำใดๆ จนกว่าจะสิ้นสุด

8.ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้

9.หากแลกคะแนนแล้วไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนเป็นคะแนน หรือเงินสดได้

10.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดการสูญหายของใบแลกคะแนน และขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนนหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด

11.สาขาที่ร่วมรายการ

 

ทรู สปา

1. สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ โทร.0-2663 5999

2. สาขาเซน แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2610-0959

Website : www.truespa.co.th

 

ทรู เอส

1. สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ โทร.0-2663-5111

2. สาขาเซน แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 0-2610-0989

Website : www.trueest.com 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123