ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด (1 ชุด 8 ชิ้น)
รหัส
:
0720600088

คะแนน
:
6,000 คะแนน
จำนวน
:
 

ใช้เช็ดพ่นทุกสภาพผิว / ฉีดมือ / ประตู ลูกบิด / ราวบันได / ราวจับ BTS / MRT หรือ บนรถโดยสาร , เช็ดทำความสะอาดมือถอ หูฟัง , เมาส์ คีบอร์ด + กระป๋องสเปรย์ ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
ในรถ. ห้องต่างๆ หรือตู้ เสื้อผ้า
ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้สะอาด
ปลอดภัยจากไวรัสและแบคทีเรีย
ทั้งคุณและคนในครอบครัว

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ