ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
A-52 ปั๊มลมดิจิตอล 3 in 1 320psi MY&CARR
รหัส
:
0170800010

คะแนน
:
23,500 คะแนน
จำนวน
:
 

 • ระบบปิดการทำงานแบบอัตโนมัติ
 • หน้าจอ LCD สะดวกในการอ่านค่า
 • มีช่องเก็บสายไฟสะดวกในการจัดเก็บเข้าพื้นที่
 • สามารถตั้งค่าแรงดันได้ 3 แบบคือ KPA, BAR และ PSI เพียงแค่เลือกค่าแรงดันที่คุณคุ้นเคย
 • มีระบบไฟฉายในตัว พร้อมไฟฉุกเฉิน
 • สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ