ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
A-24 ไฟสปอร์ตไลท์ MY&CARR 1ล้านแรงเทียน
รหัส
:
0170800007

คะแนน
:
5,900 คะแนน
จำนวน
:
 

 • สปอร์ตไลท์มีความสว่างถึง 1,000,000 แรงเทียน
 • หลอดไฟเป็น HALOGEN HB อย่างดี ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไฟทั่วไป
 • มีขนาดไม่เทอะทะ ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
 • ชาร์จได้ทั้งไฟรถและไฟบ้าน
 • สะดวกในการพกพา
 • สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ