ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ของเล่น > ร้อยเชือกรูปช็อคโกแลต
ร้อยเชือกรูปช็อคโกแลต
รหัส
:
0180700011

คะแนน
:
6,100 คะแนน
จำนวน
:
 

เค้กร้อยเชือก ฝึกประสาทสัมผัสและความคิดของเด็กโดยการสอนให้เด็กรู้จักสอดเชือกผ่านรูของชิ้นเค้กต่างๆ และสอนให้รู้จักรูปทรงต่างๆเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม เป็นต้น

เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ