ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > ไลฟ์สไตล์ > เครื่องชั่งน้ำหนัก
เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน
รหัส
:
0230600005

คะแนน
:
10,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันรวมในร่างกาย
 • วัดเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกาย
 • วัดมวลกล้ามเนื้อ
 • วัดมวลกระดูก
 • จอแสดงผล (LCD) : 60 * 65 มล.
 • บันทึกข้อมูลส่วนตัวได้ถึง 12 คนชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก.
 • น้ำหนัก:1.5 กก.

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ