ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หูฟังไร้สาย Anitech
รหัส
:
0230400018

คะแนน
:
12,000 คะแนน
จำนวน
:
 

หูฟังไร้สาย Anitech รุ่น AK61 [Black] ระบบเสียงเสตอริโอ มองเสียงที่แน่น ฟังได้อย่างสะใจมีไมโครโฟนในตัว

รองรับการฟังวิทยุ FM พร้อมไฟ LED แสดงผลได้ตามจังหวะเพลง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายด้วย Bluetooth เวอร์ชั่น 3.0

ระยะการเชื่อมต่อสูงสุดภายในรัศมี 10-15 เมตร รองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย AUX เล่นเพลงได้ต่อเนื่องถึง 3 ชั่วโมง

แสตนด์บายได้นานถึง 80 ชั่วโมง รีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต Micro USB

 

หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ