ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > M Gen > สิทธิ์ชมภาพยนตร์เครือเมเจอร์
สิทธิ์ชมภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์
รหัส
:
0451800001

คะแนน
:
1,000 คะแนน
จำนวน
:
 

1. สิทธิ์การรับชมภาพยนตร์สามารถใช้ได้กับที่นั่งปกติในระบบดิจิตอลเท่านั้น

2. สิทธิ์ชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. สิทธิ์ชมภาพยนตร์ไม่สามารถเพิ่มเงินหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้

4. ลูกค้าตรวจรับสิทธิ์ได้ที่ตู้ E-Ticket ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำการแลกคะแนน

5. บัตรชมภาพยนตร์มีระยะเวลา 3 เดือนหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

6. สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ตู้ E-Ticket ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้

8. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับบัตรเครดิต AEON M Gen เท่านั้น

< ย้อนกลับ