ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > อุปกรณ์รถยนต์ > กล่องเอนกประสงค์พับได้ Tuzki
กล่องเอนกประสงค์พับได้ Tuzki
รหัส
:
0170800060

คะแนน
:
5,300 คะแนน
จำนวน
:
 

จัดเก็บความเป็นระเบียบบนรถของคุณ เพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วในการใช้สอย
มีตีนตุ๊กแกด้านล่างเพื่อกันลื่นไหล มีหูหิ้วสำหรับขนย้าย พร้อมช่องใส่ของ 2 ช่องใหญ่
และด้านหน้าเป็นที่ใส่เอกสารหรือเครื่องมือเล็กๆได้สบายด้วยเนื้อผ้ากันน้ำ

หมายเหตุ
1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ