ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > ตั๋วหนัง Major และ Paragon Cineplex
ตั๋วหนังเครือ Major และ Paragon Cineplex
รหัส
:
0070900014

คะแนน
:
1,900 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

 1. บัตรนี้สามารถใช้ออกตั๋วสำหรับชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) สำหรับที่นั่งปกติในระบบฟิล์ม และดิจิตอล 2 มิติ
 2. บัตร 1 ใบใช้ชมภาพยนตร์ได้ 1 ที่นั่ง
 3. บัตรนี้สามารถเพิ่มเงินเพื่อชมภาพยนตร์ในที่นั่งพิเศษประเภท Honeymoon หรือ ระบบ 3 มิติได้ ยกเว้น ที่นั่ง VIP ทุกประเภท โดยท่านต้องชำระเงินเพิ่มในส่วนต่างจากราคาบัตรชมภาพยนตร์ปกติ
 4. บัตรนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 6. บัตรนี้ใช้ได้ที่ เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีแพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีแพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีแพล็กซ์, เมกา ซีนีแพล็กซ์ และหาดใหญ่ซีนีแพล็กซ์ ทุกสาขา
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บัตรนี้ เป็นทรัพย์สินของ เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ ห้ามผู้อื่นทำการจำหน่ายแทน (ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ)
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ได้ หากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสหมายเลขบัตร (Barcode) ที่ได้มีการซื้อบัตรชมภาพยนตร์มาแล้ว หรือทำซ้ำดัดแปลง 
 10. บัตรหมดอายุ 30/6/2018

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ