ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > บัตรกำนัล > บัตรของขวัญ ชาโฮ 100 บาท
บัตรของขวัญ ชาโฮ 100 บาท
รหัส
:
0330900001

คะแนน
:
1,200 คะแนน
จำนวน
:
 

เงื่อนไข

 1. บัตรของขวัญใช้เพื่อซื้อสินค้าในร้านชาโฮ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ราบล่วงหน้า
 4. สาขา Central world ชั้น 4 โซน Artrium
 5. บัตรกำนัลมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ท่านทำการเเลก

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ