ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หม้อทอดลมร้อน House Worth
รหัส
:
0230300011

คะแนน
:
39,000 คะแนน
จำนวน
:
 

 • สามารถประกอบอาหารได้โดยปราศจากน้ำมัน
 • ช่วยลดความอ้วน เพราะลดการใช้น้ำมันได้ 80% ของการประกอบอาหาร
 • ปราศจากกลิ่น ทำความสะอาดง่าย และใช้งานสะดวก
 • สามารถถอดอุปกรณ์มาทำความสะอาดได้สะดวกง่ายดาย
 • สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส
 • ตั้งเวลาได้สูงสุด 30 นาที
 • มือจับไม่ร้อนสะดวกต่อการใช้งาน

  หมายเหตุ

  1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

  2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว

  3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

< ย้อนกลับ